Els
països
Alemanya
Alemanya

Obertura d'un compte bancari Obertura d'un compte bancari

Obrir un compte bancari a Alemanya és un procés senzill. Només cal escollir una entitat bancària, tenint en compte que a més dels bancs pròpiament dits, també existeixen els anomenats Sparkasse (similars a les nostres antigues caixes d’estalvis) i Volksbank (una mena de bancs d’àmbit local), així com el Postbank (equivalent a la nostra Caixa Postal) del servei de correus alemany, el Deutsche Post.

Com a documentació necessària, cal aportar:

  1. Passaport
  2. Prova de residència legal a Alemanya, que consisteix en el polizeiliche Anmeldebestätigung, un certificat d’empadronament proporcionat per l’ajuntament de la teva ciutat de residència que és obligatori per a tothom que visqui a Alemanya i que s’ha d’obtenir obligatòriament dintre dels 14 dies posteriors a la teva arribada al país. Com a exemple, es pot consultar   aquí el web de l’ajuntament de Berlín.
  3. Adreça postal a Alemanya.

Un cop fets tots els tràmits, i depenent de l’entitat bancària de què es tracti, es rebran per correu postal les dades del compte (Girokonto, si es tracta d’un compte corrent; i Sparkonto, si es tracta d’un compte d’estalvis) i la targeta de dèbit (EC Karte) associada a aquest compte.

En general, a Alemanya, les oficines les oficines bancàries obren entre les 08.30 h i les 09.00 h fins a les 16.00 h. Algunes oficines principals poden obrir els dissabtes.