Els
països
Alemanya
Alemanya

Obertura de compte bancari Obertura de compte bancari

Obrir un compte bancari a Alemanya és un procés senzill. Només cal escollir una entitat bancària, tenint en compte que a més dels bancs pròpiament dits, també existeixen els anomenatsSparkasse (similars a les nostres antigues caixes d’estalvis) i Volksbank (una mena de bancs d’àmbit local), així com el Postbank (equivalent a la nostra Caixa Postal) del servei de correus alemany, el Deutsche Post.  informació

Registre d’una empresa Registre d’una empresa

Per registrar una empresa a Alemanya, cal procedir de la següent manera:

1. Redactar davant d’un notari públic els estatuts socials de la societat mercantil i procedir a la seva constitució.  informació