Els
països
Alemanya
Alemanya

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total, segons dades del  Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 80.425.823 82.132.753 80.982.500 81.413.145

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 1.217 31.640 1.249.998
Percentatge sobre la població* 0 % 0,04% 1,55%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 44.065 $ 45.688 $ 47.903 $ 41.313 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 7,1 % 5,9 % 5,4 % 5,3 % 5 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 3.543.983.909.148 $ 3.752.513.503.278 $ 3.879.275.587.199 $ 3.363.446.822.668 $
Creixement percentual* 0,49 % 0,49 % 1,60 % 1,72 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 31 % 69 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1% 30 % 69 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 31 % 69 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 30 % 69 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 14,5 14,5 14,5 14,5 11 10,5
informació