Els
països
Alemanya
Alemanya

Dades Bàsiques Dades bàsiques

Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç  Die Bundesregierung.

Principals ciutats

Berlin (capital de la República Federal, en català Berlín), Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln (Colònia), Leipzig, Munchen(Munic), Stuttgart .

Idiomes i moneda

Idiomes: Alemany.

Moneda: Euro.
Alemanya forma part de la zona euro des del 1999. L'euro està regulat pel Banc Central Europeu(BCE).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Alemanya és una república federal, parlamentària, representativa i democràtica. El sistema polític alemany va ser establert en el document constitucional de 1949 conegut com la Grundgesetz (Llei Fonamental).

El canceller, Kanzler en alemany, és el cap de govern i dirigeix el poder executiu, amb un paper similar al d'un primer ministre o president de govern. El Govern Federal el componen el canceller federal i els ministres federals. El canceller federal és l'únic membre del govern escollit pel Parlament. El poder legislatiu recau sobre el Parlament, que està integrat pel Bundestag (Cambra Baixa) i el Bundesrat (Consell Federal), tots dos formen un cos legislatiu únic. Els membres del Bundestag són elegits directament per mitjà d'un sistema de representació proporcional per un període de quatre anys. El Bundesrat el componen membres dels governs dels Estats federats, cada Estat té entre 3 i 6 vots, depenent del nombre d'habitants. En funció de la correlació de forces dels partits polítics que hi hagi en el Govern federal i en els governs regionals, el Bundesrat pot operar com a contrapès polític, i per tant esdevenir instrument d'oposició. El Bundesrat designa el seu president per un any, per tant, el càrrec va passant d'un Land a un altre d'acord amb un torn fix.

La República Federal d'Alemanya i la República Democràtica Alemanya van ser admeses com a membres de les Nacions Unides el 18 de setembre de 1973. El 3 d'octubre de 1990, la República Democràtica Alemanya i la República Federal d'Alemanya es van unir per formar un sol Estat amb el nom de República Federal d'Alemanya.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

L'Estat federal alemany s'estructura en dos nivells: la Federació (Bund) i els setze Estats federats (Länder). La Llei Fonamental fixa les matèries que corresponen a la Federació i als Länder, respectivament. Els Estats federats tenen competència exclusiva en l'educació escolar i l'ensenyament superior, la seguretat interna, incloses les funcions de policia, i el règim local. Els Estats federats participen en la legislació federal per mitjà del Bundesrat, per contrarestar la primacia de la Federació en termes de legislació.

El règim de finançament alemany reconeix als Estats federats un notable marge de maniobra. Tots els impostos que generen ingressos substanciosos per a les arques públiques es regulen mitjançant lleis federals, que, no obstant això, requereixen l'aprovació del Bundesrat, la cambra de representació territorial. Una part d'aquests impostos es destina exclusivament a la Federació o als Estats federats, i l'altra, inclosos els impostos de major recaptació, es reparteixen entre la Federació i els Estats federats. En l'Administració alemanya prevalen, doncs, els elements federalistes.

informació