Els
països
Alemanya
Alemanya

Dades bàsiques Dades bàsiques

Alemanya és una república federal, parlamentària, representativa i democràtica. El sistema polític alemany va ser establert en el document constitucional de 1949 conegut com la Grundgesetz (Llei Fonamental). informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconòmics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació